Adatvédelmi nyilatkozat

Székelyi János E.V. – a szonyeg-webaruhaz.hu vagy Szőnyeg-webáruház (Adatkezelő) – tiszteletben tartja a weblapját felkereső látogatók személyes adatokhoz fűződő jogait.  A szonyeg-webaruhaz.hu vagy Szőnyeg-webáruház, az on-line kereskedelem kereteiben a Szőnyegáruház termékeit forgalmazza. Az adatvédelmi nyilatkozatunk tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a szonyeg-webaruhaz.hu vagy Szőnyeg-webáruház milyen információkat tart nyilván és azokat milyen módon használja fel. Ön ez alapján megtudhatja azt, hogy miként tudja ellenőrizni az adatok pontosságát és hogy kérheti azok törlését a szonyeg-webaruhaz.hu vagy Szőnyeg-webáruház nyilvántartásából. A hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik az adatfelvétel, adatfelhasználás és adatfeldolgozás.

1. A vásárlás során szükséges adatok felvétele-feldolgozása-felhasználása

Csak azokat a személyes adatokat rögzítjük, amelyeket a vásárló önként ad meg, továbbá az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz és adatfelhasználáshoz a vásárló saját akaratából hozzájárul. A(z) Szőnyegáruház-webáruház (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

A vásárló ezzel együtt elfogadja az alábbi feltételeket is:

- a weblap megtekintése alatt a szonyeg-webaruhaz.hu vagy Szőnyeg-webáruház szervere egyes adatokat automatikusan eltárol. Erre rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból van szükség. Ezek az adatok a következők lehetnek: a vásárló internetszolgáltatója, esetleg IP-címe, a böngésző típusa, számítógép operációs rendszerének típusa, a weblap, ahonnan a szonyeg-webaruhaz.hu vagy Szőnyeg-webáruház weblapját elérte, azon az oldalak, melyeket a weblapon megtekintett és a kulcsszavak, melyeket a weblap megtalálásához felhasznált. Ezek az  adatok leginkább statisztikai célokat szolgálnak, a weboldal látogatottságára lehet ezekből következtetni. Személyes adatokat nem használ fel és ezen adatok kizárólag névtelenül kerülnek tárolásra. Amennyiben a szonyeg-webaruhaz.hu vagy Szőnyeg-webáruháznak az adatokat harmadik személy felé kell továbbítani, pl. megrendelés esetén, akkor az a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Amennyiben Ön személyes adatokat bocsát a szonyeg-webaruhaz.hu vagy Szőnyeg-webáruház rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg az Ön hozzájárulását meghaladva nem használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik személynek. Csak abban az esetben adjuk tovább az adatait az Ön hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság vagy bíróság elrendeli.

Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. Így bármikor információt szerezhet arról, hogy mely adatokat tárolunk és miképp történik az adatfelvétel, adatfeldolgozás és adatfelhasználás.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: a felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált és nem regisztrált felhasználók.

A kezelt adatok köre: a regisztrált és nem regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: név, elérhetőség (telefon, email), szállítási cím, számlázási cím.

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatfeldolgozók köre:
- GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. H-2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek
- Schenker nemzetközi szállítmányozási és logisztikai Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Prologis Park Budapest-Sziget, Leshegy utca 30. https://www.dbschenker.com/schenker-hu/meta/privacy-policy

2. Biztonság

A szonyeg-webaruhaz.hu vagy Szőnyeg-webáruház az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint óvintézkedéseket tesz azok védelme érdekében – tehát elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében. A szonyeg-webaruhaz.hu vagy Szőnyeg-webáruház azon partnerei, akik a szonyeg-webaruhaz.hu vagy Szőnyeg-webáruház részére nyújtott szolgáltatásokon keresztül – az Ön hozzájárulása, vagy jogszabályi rendelkezés alapján – hozzáférhetnek az Ön adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

3. Szőnyegáruház – “Cookiek”

A honlap használatának megkönnyítése céljából a szonyeg-webaruhaz.hu vagy Szőnyeg-webáruház anonim látogatásazonosítót, ún. “cookie”-kat használ. A “cookie-k” kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Az általunk használt “cookie-k” a látogató személyes adatainak felismerésére nem alkalmasak. A legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja az anonim látogatásazonosítókat. A böngészőprogram beállításával azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezre. A tárolt “cookie-kat” bármikor eltávolíthatja gépéről oly módon, hogy törli az átmeneti internet fájlokat.

(Amennyiben a böngészőprogram e funkciójáról többet szeretne megtudni, tájékozódjon a böngészőprogram Súgó menüpontjában.)

5. Személyes adatainak módosítása és törlése

Ön is bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásból. Továbbá arra is jogosult, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására a jövőre nézve. Ezekben az esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk levél formájában (Székelyi János E.V., postacím: 6000, Kecskemét, Dózsa György út 20.), vagy e-mailben (szonyegaruhaz@szonyegaruhaz.hu). Kérjük akkor is lépjen kapcsolatba velünk, ha tudni szeretné, hogy szerepelnek-e adatok Önnel kapcsolatban nyilvántartásunkban, és ha igen, melyek ezek. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy a szonyeg-webaruhaz.hu vagy Szőnyeg-webáruház milyen adatokat rögzített Önnel kapcsolatban és azokat miként kezeli, különös tekintettel a felhasználás céljára, időtartamára, jogalapjára, kérjük, hogy szintén a fenti címek valamelyikén keressen fel bennünket.

6. Az adatkezelésért felelős:

Az adatkezelő címe: 6000-Kecskemét, Dózsa György út 20.
Az adatkezelő elérhetősége: 76-485-167 vagy 76-504-195, email: szonyegaruhaz@szonyegaruhaz.hu
Nyilvántartási szám: 52056208
Adószám: 68654702-2-23

7. A weblapot üzemeltető cégadatok:

A webáruház, a MediaCenter Hungary Kft. 6000-Kecskemét, Sosztakovics u. 3. szerverein működik.

8. Panasz esetén:

Ha a felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Az oldal motorja OpenCart
Szőnyegáruház-webáruház © 2018